2021, TEKHNIKÓS INTERACCIÓ
 
TRES: tres sentits, tres dimensions

ESPAI INTERACTIU D'ESTÍMULS VISUALS, SONORS I TÀCTILS PER A PERSONES AMB NECESSITATS ESPECIALS
ASSAIG 2011 A L'ESCOLA CARRILET

INTERFÍCIE DE L'APLICACIÓ

ACTUALITAT / DOCUMENTS / MÚSICA / PLANETARI
INICI