2021, TEKHNIKÓS PLANETARI

Un planetari és un instrument que projecta, sobre una cúpula semiesfèrica que serveix de pantalla, una imatge del cel estrellat. Els projectors que l'integren són mòbils i permeten reproduir els desplaçaments dels astres a diferents velocitats. El projector principal que dóna nom al conjunt, es complementa amb altres projectors de diapositives, vídeo i efectes especials fent possible la producció d'efectes espectaculars i de gran impacte estètic.

Aquests sistemes, juntament amb un sistema de so, un d'il·luminació i un d'automatització que permet controlar tot el conjunt, permeten diversificar les activitats i la programació, i entrar en camps ben diferents als de les ciències de l'espai ja que, en definitiva, es disposa d'una sala amb un potent equipament àudiovisual dedicat a l'ensenyament i a la divulgació científica, tècnica i cultural.

Quan les condicions de pandèmia ho permetin, la fundació obrirà a Verdú el seu planetari, iniciant així una activitat educativa, cultural i artística amb programes interactius per a les escoles, programes generals, i activitats paral·leles.PROJECTOR CENTRAL I CONSOLA DE COMANDAMENT

DETALL DEL PROJECTOR D'ASTRES DEL SISTEMA SOLAR
ACTUALITAT / DOCUMENTS / LIDERATGE FEMENÍ / MÚSICA
INICI