MIRIAM ANGULO 2 i 3 DE JUNY DE 2007
X FESTA DEL SILLÓ I FIRA DE CERÀMICA DE VERDÚ
FUNDACIÓ TEKHNIKOS