De tot fa vint anys... deia Carlos Barral. Alfonso Costafreda podia haver dit que de tot en feia trenta. Quan va morir, l'any 1974, feia trenta anys que ens havíem conegut - al Pati de Tàrrega. Avui - abril de 2004 - fa treta anys que ens va deixar.

En aquests últims trenta anys, la seva figura de poeta ha crescut considerablement. L'antologia que varen fer Pere Rovira i Jordi Jové per a Nuevos Textos Sagrados va lliurar-nos l'obra completa. Encara falten, però, el pròleg que va fer per a la seva traducció de Les elegies de Bierville - ja que les seves versions ribianes es varen publicar a Marca Hispánica.

També hem de tenir en compte l'anàlisi de la seva obra que va dur a terme Montserrat Bacardí.

Aquesta pàgina que avui presentem és una petita antologia que te en compte tots els seus llibres, incloent dos poemes sobre el temps no inclosos en ells, que va publicar la revista barcelonina estilo Estilo.

La seva mort abans del cinquanta anys - com la del seu admirat Gabriel Ferrater - ens va privar d'una de les veus capdavanteres de la malaurada Generació dels anys cinquanta del passat segle.

Jaume Ferran

 

Decía Carlos Barral... de todo hace veinte años. Alfonso Costafreda podía haber dicho que de todo hacía treinta. Cuando murió, el año 1974, hacía treinta años que nos habíamos conocido - en el Pati de Tàrrega. Hoy - abril de 2004 - hace treinta años que nos dejó.

En estos últimos treinta años, su figura de poeta ha crecido considerablemente. La antología de Pere Rovira y Jordi Jové para Nuevos Textos Sagrados nos ha ofrecido la obra completa. Aun falta, sin embargo, el prólogo que hizo para su traducción de Les elegies de Bierville - ya que sus versiones ribianas se publicaron en Marca Hispánica.

También hemos de tener en cuenta el análisis de su obra que llevó a cabo Montserrat Bacardí.

Esta página que hoy presentamos es una pequeña antología que toma en consideración todos sus libros incluyendo dos poemas sobre el tiempo no incluidos en ellos, que publicó la revista barcelonesa Estilo.

Su muerte antes de los cincuenta años - como la de su admirado Gabriel Ferrater - nos privó de una de las voces más importantes de la desafortunada Generación de los años cincuenta del pasado siglo.

Jaume Ferran