PRESENTACIÓ
Martí Morros, escultor

 

L’obra d’Armandpons Altimira, va nàixer fa molts anys, està lligada a un mateix discurs, amb una excepcional coherència i visió de la vida. L’espai i el temps fora de l’espai i els temps. De l’ordre de les corbes i les esferes al caos i la informalitat. De la matèria a la llum, Armandpons ens parla de nàixer, morir i renàixer, del viatge interior que és alhora el viatge de l’univers, on el més petit es toca amb el més gran, on una cèl·lula es convertirà en un planeta, i una galàxia en la petita descàrrega de vida incipient d’un grup de microorganismes.

 

L’autor ens explica la seva visió, el seu viatge, des del positivisme, amb l’alegria i el realisme que diu: així és el decurs de les coses, de l’home, de l’univers... un constant nàixer i morir, un constant moviment en el que tots som tot i ningú no és ningú, una aventura misteriosa i apassionant.

 

L’Armanpons és també un poeta, un poeta de l’”object trouvé”, també de la paraula, o potser del concepte. És fruit de la seva visió i la seva cerca, que pugui convertir el material industrial, o l’orgànic trobat a la natura, amb quelcom nou lligat per l’ànima de l’objecte i la matèria que fa renàixer quelcom nou de sí mateix.

 

En el present treball compartirem viatge amb l’univers Armandpons Altimira, ho farem des de l’interdisciplinari, qualsevol mitjà és vàlid per l’autor, tots els domina; l’obra gràfica, la pintura,  l’escultura o la creació digital.

 

Benvinguts a LES LLUMS DELS ESPAIS ALTIMIRA


Aquest projecte ha comptat amb la col·laboració de