El Grup d'Experimentació en Comunicació Interactiva de l'Institut Universitari de l'Audiovisual (IUA) ha participat en el disseny i el desenvolupament del projecte MEDIATE, un espai multisensorial i interactiu concebut per a nens i nenes amb autisme profund.

Aquesta instal·lació intel·ligent fou muntada durant uns dies de gener i febrer de 2005 a la UPF. Un grup de dotze nens i nenes d'entre 6 i 12 anys, acompanyats pels pares i un equip de psicòlegs, exploraren l'espai en visites restringides i personalitzades. Els infants que participaven en aquesta experiència eren membres del centre d'educació especial Carrilet, d'Horta.

A través de la interacció visual, sonora i tàctil, MEDIATE vol proporcionar al nen o nena autistes l'oportunitat d'expressar-se i divertir-se a partir de l'acció del seu propi cos i, també, a través de certes parts físiques de l'espai sensibles al tacte. MEDIATE reconeix i s'adapta a cada infant, de manera que permet crear un món personal de sensacions, formes, colors i sons. El sistema pot detectar canvis d'actitud i generar estímuls visuals, sonors i vibràtils que s'ajusten a aquests canvis i els faciliten una experiència interactiva individualitzada. Això els permet de crear manifestacions a partir de la seva pròpia vivència sensorial, les quals, al seu torn, poden ser comunicades i estudiades.

MEDIATE es un projecte europeu de dos anys i mig de durada, finançat per la Comissió Europea dins el V Programa Marc, dins l'àrea de les Tecnologies de la Societat de la Informació. Forma part dels projectes de Sistemes i Serveis per als Ciutadans i les Persones amb Necessitats Especials. Hi participen la Universitat de Portsmouth, la Facultat d'Art Media i Technologia d'Hilversum, l'Institut de Psiquiatria del King's College de Londres, la companyia Show Connections & the Paneuropean Institution Autism-Europe i la UPF.

L'equip de l'IUA, dirigit per l'investigador Narcís Parés, ha participat en el disseny i el desenvolupament de la interacció amb elements visuals; el sistema de captació de gestos i moviments; la Intranet de la comunitat de participants del projecte i uns DVDs personalitzats de l'experiència de cada participant.